Добре дошли в световния магазин

Основни категории

У дома / Правила и условия

Правила и условия

Добре дошли в сайта.

Приемане на настоящите условия

Ако имате достъп или използвате сайта, това означава, че се съгласявате да спазвате всички условия по-долу. Моля, прочетете всички условия от този сайт. Ако даден термин няма смисъл за вас, моля да ни уведомите.

Промени в настоящите условия

Препоръчваме ви редовно да преглеждате Условията, за да се запознаете с практиките. Може да променяме тези Условия от време на време. Всички промени, които правим в тези Условия, ще влязат в сила, когато ги публикуваме.

Политика за поверителност

За информация как събираме, използвайте и споделяйте информация за потребителите на сайта, моля, вижте Политиката за поверителност

Материали на трети страни

Можем да направим съдържание или услуги на трети страни достъпни на или чрез сайта за удобство на нашите потребители (например, връзки към уебсайтове на трети страни) (“Материали на трети страни”). Ние не контролираме и не одобряваме материали на трети страни, нито носим отговорност за проверка на точността на материали на трети страни. Вашите бизнес сделки или кореспонденция с трети страни, и всякакви условия, условия, гаранции или изявления, приложими за материали на трети страни, са единствено между вас и приложимата трета страна. Когато напуснете сайта, трябва да знаете, че настоящите Условия и всички други политики вече не уреждат използването на други уебсайтове и услуги.

Отказ от отговорност

САЙТЪТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ИЛИ ИНАЧЕ НАПРАВЕНО ЗА ВАС ЧРЕЗ САЙТА (Включително МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ) ПРЕДОСТАВЯТ ВИ НА ТЯХ, КАКТОТО Е БЕЗ ВСЯКАКВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКВА ВИД. ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА (ИЗРИЧЕН ИЛИ ИМПЛИКЦИОНЕН, УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО) ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТА И СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ИЛИ ДРУГИ НАЛИЧНИ НА ВАС ЧРЕЗ САЙТА (Включително МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ).

Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ САЙТЪТ НЕ ЩЕ ОТГОВОРЕН ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ВСЯКАКВИ ДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛЕН, НЕПРЯК, СЛУЧАЙНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ, ИЗВЪРШВАНИ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧЕНО В ИЛИ ДРУГО НАЛИЧНО ЗА ВАС ПРЕЗ САЙТА (Включително МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ), БЕЗ ЗАБИВАНЕ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, ДАЛИ В ДОГОВОР, ДЕКОРТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ИНАЧЕ, ДОРИ ДА СМЕ БИЛИ СЪВЕТЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТЕЗИ ЩЕТИ ИЛИ СЪЗНАВАМЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТЕЗИ ЩЕТИ.

Обезщетение

Вие ще защитавате, обезщетявам, и ни държат безобидни от и срещу всякакви действителни или заплашени дела, действия, производство (по закон или в собствен капитал), искове, щети, плащания, недостатъци, глоби, съждения, селища, задължения, загуби, разходи, и разходи (включително разумни адвокатски хонорари, разходи, наказания, лихва, и плащания) произтичащи от или свързани с каквото и да е поведение във връзка с използването от вас на сайта или нарушение (или предполагаемо нарушение) от настоящите Условия.

Промени в сайта

Сайтът си запазва правото по преценка да прегледа, подобряване, промяна или прекратяване, временно или постоянно,  сайта и / или някакви функции, информация, материали или съдържание на сайта със или без да ви уведомяват. Сайтът няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било промени или прекратяване на работата на сайта или която и да е част от сайта.

Общ

Прилагането на настоящите Условия е по преценка на сайта. Неприлагането на която и да е част от настоящите Условия в някои случаи не представлява отказ от правото да се приложат същите или друга част от тези Условия в други случаи. Ако някоя разпоредба на тези Условия е или стане незаконна, невалиден или неприложим по друг начин (включително отказ от гаранция и ограничения на отговорността по-горе), тогава тази разпоредба ще се счита заменена от валидна, приложима разпоредба, която най-точно съответства на целта на първоначалната разпоредба, а останалите разпоредби на настоящите Условия ще продължат с пълна сила и ефект. Както се използва в тези условия, "Включително" означава "включително (без ограничение).”Заглавията на разделите на тези условия са само за справка и няма да повлияят на значението или тълкуването на тези условия.