Vítejte v celosvětovém obchodě

Hlavní kategorie

Domov / Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

Vítejte na stránkách.

Přijímání těchto podmínek

Pokud přistupujete nebo používáte web, znamená to, že souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi níže uvedenými podmínkami. Přečtěte si prosím všechny podmínky z tohoto webu. Pokud vám termín nedává smysl, prosím, dejte nám vědět.

Změny těchto podmínek

Doporučujeme vám podmínky pravidelně kontrolovat, abyste věděli o postupech. Tyto Podmínky můžeme čas od času změnit. Veškeré změny těchto podmínek, které provedeme, budou účinné, jakmile je zveřejníme.

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o tom, jak shromažďujeme, používat a sdílet informace o uživatelích webu, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů

Materiály třetích stran

Můžeme zpřístupnit obsah nebo služby třetích stran na webu nebo prostřednictvím tohoto serveru pro pohodlí našich uživatelů (například, odkazy na webové stránky třetích stran) ("Materiály třetích stran“). Nekontrolujeme ani neschvalujeme žádné materiály třetích stran ani nejsme zodpovědní za kontrolu přesnosti jakýchkoli materiálů třetích stran. Vaše obchodní jednání nebo korespondence s třetími stranami, a jakékoli podmínky, podmínky, záruky nebo prohlášení vztahující se na jakékoli materiály třetích stran, jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Když web opustíte, měli byste si být vědomi toho, že tyto podmínky a všechny ostatní zásady již neupravují vaše používání jiných webových stránek a služeb.

Zřeknutí se odpovědnosti

STRÁNKA A JAKÝKOLI OBSAH VČETNĚ NEBO JINÉHO, KTERÉ VÁM DOSTANETE PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY (VČETNĚ MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN) JSOU VÁM POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, BEZ JAKÉKOLI ZASTOUPENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. ODMÍTÁME JAKÉKOLI A VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ (VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ) S OHLEDEM NA WEB A OBSAH ZAHRNUTÝ NEBO JINAK, KTERÝ VÁM DOSTANE PROSTŘEDNICTVÍM WEBU (VČETNĚ MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN).

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE STRÁNKA ZA ŽÁDNOU PŘÍMOU ODPOVĚDNOST ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU, SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÝ, VEDLEJŠÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY NEBO JINÉHO OBSAHU UVEDENÉHO NEBO JINÉHO, KTERÉ VÁM PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY DOSTANETE (VČETNĚ MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN), BEZ ohledu na formu akce, KDYŽ VE SMLOUVĚ, PŘEČIN, PŘÍSNÁ ODPOVĚDNOST NEBO JINÉ, I když jsme byli informováni o možnosti těchto škod, nebo jsme si vědomi možnosti těchto škod.

Odškodnění

Budete bránit, odškodnit, a chrání nás před a proti jakýmkoli skutečným nebo ohroženým oblekům, akce, řízení (ze zákona nebo ve vlastním kapitálu), tvrdí, škody, Platby, nedostatky, pokuty, rozsudky, osady, závazky, ztráty, náklady, a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, náklady, pokuty, zájem, a výplaty) vyplývající z nebo související s jakýmkoli chováním ve vztahu k vašemu používání stránek nebo porušení (nebo údajné porušení) těchto Podmínek.

Změny na webu

Web si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zkontrolovat, zlepšit, změnit nebo ukončit, dočasně nebo trvale,  web a / nebo jakékoli funkce, informace, materiály nebo obsah na webu s upozorněním nebo bez něj. Web nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny nebo ukončení používání webu nebo jakékoli jeho části.

Všeobecné

Prosazování těchto podmínek je výhradně na uvážení webu. Pokud v některých případech nevymáháte jakoukoli část těchto podmínek, neznamená to vzdání se práva vymáhat stejnou nebo jinou část těchto podmínek v jiných případech.. Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek nezákonné nebo se stane nezákonným, neplatné nebo jinak nevymahatelné (včetně výše uvedených záruk a omezení odpovědnosti), pak bude toto ustanovení považováno za nahrazené platným, vymahatelné ustanovení, které nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení, a zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou plně platná a účinná. Jak se používá v těchto podmínkách, „Včetně“ znamená „včetně (bez limitů).„Nadpisy sekcí těchto Podmínek slouží pouze pro referenční účely a nebudou mít vliv na význam nebo výklad těchto Podmínek.