Welkom bij wereldwijde winkel

Hoofd categorieën

Huis / Voorwaarden

Voorwaarden

Welkom op de site.

Accepteer deze voorwaarden

Als u de site bezoekt of gebruikt, het betekent dat u akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden. Lees alstublieft alle voorwaarden van deze site. Als een term voor u niet klopt, laat het ons weten.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We raden u aan om de Voorwaarden regelmatig te lezen om meer te weten te komen over de praktijken. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in deze voorwaarden aanbrengen, worden van kracht wanneer we ze plaatsen.

Privacybeleid

Voor informatie over hoe we verzamelen, informatie over gebruikers van de site gebruiken en delen, zie het privacybeleid

Materiaal van derden

We kunnen inhoud of diensten van derden op of via de site beschikbaar stellen voor het gemak van onze gebruikers (bijvoorbeeld, links naar websites van derden) ("Materiaal van derden"). We hebben geen controle over of onderschrijven geen materiaal van derden, noch zijn we verantwoordelijk voor het beoordelen van de juistheid van materiaal van derden. Uw zakelijke transacties of correspondentie met derden, en eventuele voorwaarden, voorwaarden, garanties of verklaringen die van toepassing zijn op materiaal van derden, zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. Wanneer u de site verlaat, u dient zich ervan bewust te zijn dat deze voorwaarden en al het andere beleid niet langer uw gebruik van andere websites en services regelen.

Vrijwaringen

DE SITE EN ALLE INHOUD OPGENOMEN OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE (INCLUSIEF MATERIAAL VAN DERDEN) WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN AS-IS-BASIS, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE. WIJ WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN AF (EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF GESCHREVEN) MET BETREKKING TOT DE SITE EN INHOUD OPGENOMEN OP OF ANDERSZINS VOOR U BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE (INCLUSIEF MATERIAAL VAN DERDEN).

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL DE SITE AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF DERDEN VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIAAL, INDIRECT, INCIDENTEEL, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE ANDERE INHOUD OPGENOMEN OF ANDERSZINS AAN U BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE (INCLUSIEF MATERIAAL VAN DERDEN), ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, OF IN CONTRACT, TORT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OF ONS WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

Vrijwaring

U zult verdedigen, vrijwaren, en ons onschadelijk te houden voor en tegen daadwerkelijke of bedreigde rechtszaken, acties, procedure (bij wet of in billijkheid), claims, schade, betalingen, tekortkomingen, boetes, uitspraken, nederzettingen, passiva, verliezen, kosten, en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten, kosten, sancties, interesseren, en uitbetalingen) die voortvloeien uit of verband houden met enig gedrag met betrekking tot uw gebruik van de site of schending (of vermeende overtreding) van deze voorwaarden.

Wijzigingen op de site

De site behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beoordelen, verbeteren, wijzigen of stopzetten, tijdelijk of permanent,  de site en / of eventuele functies, informatie, materialen of inhoud op de site met of zonder kennisgeving aan u. De site is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging of stopzetting van de site of een deel van de site.

Algemeen

De handhaving van deze voorwaarden is uitsluitend ter beoordeling van de site. Het in sommige gevallen niet afdwingen van enig deel van deze Voorwaarden betekent niet dat afstand wordt gedaan van het recht om hetzelfde of een ander deel van deze Voorwaarden in andere gevallen af ​​te dwingen. Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig is of wordt, nietig of anderszins niet afdwingbaar (inclusief de garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen hierboven), dan wordt die bepaling geacht te zijn vervangen door een geldig, uitvoerbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven volledig van kracht. Zoals gebruikt in deze voorwaarden, "Inclusief" betekent "inclusief (zonder limiet).”De secties verwijzen naar deze voorwaarden en zijn alleen bedoeld ter referentie en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze voorwaarden.